"Αμεση και ισότιμη πρόσβαση των πολιτών σε καινοτόμες θεραπείες"
«Ασθενείς με VHL: Μηδενίζουμε το στίγμα, πολλαπλασιάζουμε την ελπίδα »29 Φεβρουαρίου: Παγκόσμια Ημέρα Σπανίων Παθήσεων.
"Μιλάμε για το πως νιώθουμε έχοντας Καρκίνο του Νεφρού,15 Ιουνίου: Παγκόσμια Ημέρα Καρκίνου του Νεφρού"
"Ομοιότητες και διαφορές του κληρονομικού καρκίνου του νεφρού(Von Hippel –Lindau Disease) και του σποραδικού καρκίνου του νεφρού (Renal Cell Cancer) και οι νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις τους"Διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση.
"Ασθενείς με VHL: Πιο κοντά από ποτέ στο όραμα μας»: Παγκόσμια Ημέρα Σπανίων Παθήσεων "
"Πρέπει να μιλήσουμε για τις θεραπευτικές επιλογές"
"Εξελίξεις στην παρακολούθηση και θεραπεία του κληρονομικού καρκίνου του νεφρού VHLΔιαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση"
“Ασθενείς με VHL, σπάνιοι και ξεχωριστοί" Παγκόσμια Ημέρα Σπανίων Παθήσεων”
«Πρέπει να μιλήσουμε για το πως αισθανόμαστε» 17 Ιουνίου: Παγκόσμια Ημέρα Καρκίνου του Νεφρού
Ο κληρονομικός καρκίνος του νεφρού VHL και ο καρκίνος του νεφρού.  
Προς όλα τα μέσα και το Υπουργείο Υγείας τα προβλήματα των ασθενών με σπάνιες νόσους δεν μπορούν να υποβαθμίζονται. 
«18 Ιουνίου: Παγκόσμια Ημέρα κατά του καρκίνου των νεφρών» Πρέπει να μιλήσουμε για την φυσική δραστηριότητα. 
Εκλέχθηκε το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας.
1ο Εθνικό ιατρικό συνέδριο για η νόσο VHL στην Ελλάδα.
VHL δεν είναι courier, αλλά μεταφέρει μια μετάλλαξη που αφορά όλους.