Στηρίξτε μας με κατάθεση στο ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ EUROBANK

IBAN GR 03 0260 6180 0002 0020 0270 293

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ :0026.0618.20.0200270293

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ VHL

Για τις δωρεές σας με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό είναι απαραίτητη η ενημέρωση μας στο τηλέφωνο +30 6944-969603.

Η ενημέρωση θα πρέπει να γίνει μετά τη δωρεά σας προκειμένου να σας αποσταλεί η απόδειξη.

Σας ευχαριστούμε για την στήριξη σας.