www.efka.gov.gr/el/menoy/kentro-pistopoieses-anaperias-kepa

 

Από 1η Σεπτεμβρίου 2011 καταργήθηκαν όλες οι υγειονομικές επιτροπές πιστοποίησης αναπηρίας που λειτουργούσαν στους Φ.Κ.Α., στις Νομαρχίες και το Δημόσιο, με εξαίρεση τις Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές, Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.), Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.), Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.) και την Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίες εξακολουθούν να ασκούν τις αρμοδιότητές τους.
Σύμφωνα με τη με αρ. 83779/12.09.2022 απόφαση (ΦΕΚ 4830/τ. Β’/13.09.2022) σκοπός του ΚΕ.Π.Α. είναι η εξασφάλιση ενιαίας υγειονομικής κρίσης αναπηρίας για τα πρόσωπα που αιτούνται την αξιολόγησή τους από τις Υ.Ε. του ΚΕ.Π.Α. και η πιστοποίηση της αναπηρίας προς απόδειξη αυτής ενώπιον κάθε Αρχής και ενδιαφερόμενου.

Έργο των Υγειονομικών Επιτροπών του ΚΕ.Π.Α. είναι:

  • Η αντικειμενική και αμερόληπτη αξιολόγηση των αιτήσεων, του συνοδευτικού υλικού, των αξιολογούμενων και κάθε διαθέσιμης πληροφορίας, με σκοπό την έκδοση Γνωμάτευσης Αναπηρίας (Γ.Α.).
  • Ο χαρακτηρισμός των αιτούντων ως Ατόμων με Αναπηρία.
  • Ο καθορισμός του ποσοστού αναπηρίας, βάσει του Ενιαίου Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας (Ε.Π.Π.Π.Α.)
  • Ο καθορισμός του ποσοστού ασφαλιστικής αναπηρίας, όπου αυτό προβλέπεται.
  • Ο καθορισμός της διάρκειας πιστοποίησης της αναπηρίας.
  • Η κρίση περί πληρότητας των απαιτούμενων ιατρικών προϋποθέσεων για την υπαγωγής της πιστοποιημένης αναπηρίας σε συνταξιοδοτικές, επιδοματικές, κοινωνικές και οικονομικές παροχές ή κοινωνικές υπηρεσίες που προβλέπονται από τη νομοθεσία για τα ?τομα με Αναπηρία.

Η αίτηση για πιστοποίηση αναπηρίας στο ΚΕ.Π.Α υποβάλλεται αποκλειστικώς ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος «Εθνική Πύλη Αναπηρίας» και ειδικότερα μέσω του Συστήματος Πιστοποίησης Αναπηρίας και του Υποσυστήματος Ηλεκτρονικής Αίτησης. Τα είδη αιτήσεων που είναι διαθέσιμα, μέσω του εν λόγω υποσυστήματος είναι:

  • Αρχική αίτηση για αξιολόγηση
  • Αίτηση για παράταση
  • Αίτηση για αναθεώρηση 
  • Αίτηση επιδείνωσης ή προσθήκης νέας πάθησης.

Η υποβολή της αίτησης από τον ενδιαφερόμενο μπορεί να γίνει και μέσω των Κέντρων Κοινότητας (Κ.Κ.), των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), καθώς και των Γραμματειών του ΚΕ.ΠΑ.

Ο αιτών ενημερώνεται για την ημερομηνία και την ώρα συνεδρίασης της υγειονομικής επιτροπής ΚΕ.Π.Α. για αξιολόγηση της αίτησής του με γραπτό μήνυμα (SMS), τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν από την ημερομηνία της εξέτασης, προκειμένου να παραστεί. Εναλλακτικά, δύναται η ενημέρωσή του να πραγματοποιηθεί είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε εγγράφως είτε τηλεφωνικά, εντός της αυτής προθεσμίας.

Ο αιτών δύναται να υποβάλει προσφυγή ενώπιον της Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής ΚΕ.Π.Α. κατά της Γ.Α.Π.Α. που εκδόθηκε από το ΚΕ.Π.Α. σε συνέχεια της Γ.Α. της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής ΚΕ.Π.Α. εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της.