Παρακολουθήστε όλες τις ημέρες της παρουσίασης εδώ:

ikcc.org/global-kidney-cancer-summit-2021-conference-details/speaker-bios/