Αυτή η κάρτα θα παρέχει στους ιατρούς που φροντίζουν εσάς ή τα αγαπημένα σας πρόσωπα μια γρήγορη επισκόπηση των σημείων και συμπτωμάτων που σχετίζονται με εκδηλώσεις VHL.

This card will provide the medical professionals caring for you or your loved ones with a quick overview of signs and symptoms associated with VHL manifestations.

click εδώ για να κατεβάσετε την κάρτα επείγουσας ανάγκης