Για προσλήψεις στο δημόσιο και προσδιορίζει αυτούς που έχουν δικαίωμα συμμετοχής μέσα από το συγκεκριμένο ΦΕΚ:

https://www.e-nomothesia.gr/kat-ergasia-koinonike-asphalise/n-2643-1998.html

Πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για ευπαθείς ομάδες:

https://www.oaed.gr/storage/eko/programma-eko/dhmosia-prosklhsh-17-12-2021.pdf

Ρωτήστε τον φορέα σας,για δυνατότητα εργασίας,αναλόγως φορεα και ποσοστού αναπηρίας.

Εγκύκλιος: Έκδοση Πιστοποιητικών Επταμελών Επιτροπών υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις για την Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Σύμφωνα με τα δεδομένα από τις κλινικές δοκιμές, τα εμβόλια mRNA για την COVID-19 είναι ασφαλή σε άτομα με ένδειξη προηγούμενης λοίμωξης από SARS-CoV-2.

Η δυνατότητα εμβολιασμού πρέπει να προσφέρεται ανεξάρτητα από το ιστορικό προηγούμενης συμπτωματικής ή ασυμπτωματικής λοίμωξης από SARS-CoV-2.

Δεν συστήνεται έλεγχος με PCR ή με rapid test αντιγόνου ή ορολογικός έλεγχος αντισωμάτων προκειμένου να ληφθεί απόφαση για εμβολιασμό.

Ο εμβολιασμός συμπτωματικών ατόμων με οξεία λοίμωξη SARS-CoV-2 πρέπει να αναβάλλεται μέχρι την ανάρρωση και μέχρις ότου πληρούνται τα κριτήρια διακοπής της απομόνωσής τους.

Η σύσταση αυτή ισχύει για όσα άτομα έχουν οξεία λοίμωξη SARS-CoV-2 και πρόκειται να λάβουν την 1η είτε τη 2η δόση του εμβολίου.

Παρότι δεν έχει οριστεί ελάχιστο επιθυμητό μεσοδιάστημα μεταξύ της λοίμωξης από SARS-CoV-2 και του εμβολιασμού, τα τρέχοντα δεδομένα υποδηλώνουν ότι οι επαναμολύνσεις είναι σπάνιες κατά το χρονικό διάστημα των 90 ημερών μετά την αρχική μόλυνση.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, εάν είναι επιθυμητό, ο εμβολιασμός των ατόμων με τεκμηριωμένη οξεία λοίμωξη από SARS-CoV-2 μπορεί να καθυστερήσει μέχρι το τέλος της περιόδου των 90 ημερών.

 

Επιστολή από την Διοίκηση του ΕΦΚΑ, σε απάντηση υπομνήματος μας, για την αξιολόγηση ασθενών με VHL 

Τι είναι το Orphanet;

Το Orphanet είναι ένας μοναδικός πόρος, που συγκεντρώνει και βελτιώνει τις γνώσεις για σπάνιες ασθένειες, έτσι ώστε να βελτιώσει τη διάγνωση, τη φροντίδα και τη θεραπεία ασθενών με σπάνιες ασθένειες. Το Orphanet στοχεύει στην παροχή πληροφοριών υψηλής ποιότητας σχετικά με τις σπάνιες ασθένειες και την εξασφάλιση ίσης πρόσβασης στη γνώση για όλους τους ενδιαφερόμενους. Το Orphanet διατηρεί επίσης την ονοματολογία σπάνιων νόσων του Orphanet (ORPHAcode), απαραίτητο για τη βελτίωση της ορατότητας των σπάνιων ασθενειών στα συστήματα πληροφοριών υγείας και έρευνας. Το Orphanet ιδρύθηκε στη Γαλλία από το INSERM (Γαλλικό Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας και Ιατρικής Έρευνας) το 1997. Αυτή η πρωτοβουλία έγινε μια ευρωπαϊκή προσπάθεια από το 2000, υποστηριζόμενη από επιχορηγήσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Το Orphanet σταδιακά αναπτύχθηκε σε μια κοινοπραξία 40 χωρών, εντός Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο.

 The portal for rare diseases and orphan drugs
 
Νέα τροποποίηση 31/12/2018 του Ενιαίου Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας (Ε.Π.Π.Π.Α), για το σύνδρομο Von Hippel Lιndau ( vhl) η αναφορά γίνεται στην σελίδα 70714, τεύχος β 5987/31/12/2018
Κατεβάστε απο εδώ το σχετικό ΦΕΚ

Αναθεωρημένος πίνακας μη αναστρέψιμων ασθενειών όπου η αναφορά γίνεται στο τεύχος β/1560/8/5/2018, σημείο 16965/12,3 
Κατεβάστε απο εδώ το σχετικό ΦΕΚ

Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)
Κατεβάστε απο εδώ το σχετικό ΦΕΚ 

Αυλη συνταγογράφηση
Επιλέξτε την άυλη συνταγογράφηση για να λαμβάνετε από τον γιατρό τα στοιχεία των συνταγών φαρμάκων ή των παραπεμπτικών εξετάσεών σας με μήνυμα (sms) ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) στο κινητό σας και όχι με εκτυπώσεις.Για να εκτελέσετε την ηλεκτρονική συνταγή, πηγαίνετε με το κινητό σας στο φαρμακείο ή το διαγνωστικό ιατρείο αντίστοιχα:
www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia/phakelos-ugeias/aule-suntagographese

Υγεία και πρόνοια 
https://www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia
 
Οικογένεια
https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia