Η ΑΤΖΕΝΤΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΜΙΛΗΤΕΣ

 
Το συνέδριο είναι ανοικτό για όλους και δεν χρειάζεται προεγγραφή.
Για να το παρακολουθήσετε κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο: 
www.livemedia.gr/VHLSymposium2024