Πρέπει να μιλήσουμε για το πώς αισθανόμαστε!

Απαντήστε σε ερωτήσεις 5' στον παρακάτω σύνδεσμο και θα λάβετε την προσωπική σας έκθεση ψυχοκοινωνικής ευημερίας!

https://www.worldkidneycancerday.org/home-grc/