Διαδικτυακή εκδήλωση Εναλλακτικές στρατηγικές διαχείρισης της πανδημίας Covid-19.

 

Τι θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά; Διαδικτυακή εκδήλωση με τίτλο «Εναλλακτικές στρατηγικές διαχείρισης της πανδημίας Covid-19.

Τι θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά;» διοργάνωσε το Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών ΕΝΑ την Παρασκευή 23 Απριλίου.

Συντονιστής της συζήτησης ήταν ο Καθηγητής Ογκολογίας & Γενετικής του Harvard Medical School και Μέλος του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου του ΕΝΑ Όθων Ηλιόπουλος.

Ομιλητές ήταν ο Μανόλης Κογεβίνας, MD, PhD, Καθηγητής, ISGlobal (Κέντρο Παγκόσμιας Υγείας, Βαρκελώνη), η Αγορίτσα Μπάκα, Principal Expert, Emergency Preparedness and Support, Ευρωπαϊκό Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC), ο Τάκης Παναγιωτόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής της πρώην Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, ο Κώστας Ντάνης, Ιατρός – Επιδημιολόγος του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας Γαλλίας και ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ, Nοσηλευτής – Eπιδημιολόγος, PhD, Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Στην εισαγωγή του ο Όθων Ηλιόπουλος θέτοντας το πλαίσιο της συζήτησης τόνισε ότι «μεγάλο ερώτημα είναι τι θα μας μείνει όταν εξέλθουμε από την πανδημία -και εξερχόμαστε, όπως είπε- σε σχέση με τις θεσμικές πολιτικές και κοινωνικές ρυθμίσεις, ώστε να αντιμετωπιστεί μία ενδεχόμενη πανδημία ή επιδημία» στο μέλλον. Αναλύοντας τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές συνιστώσες της πανδημίας, ο Μανόλης Κογεβίνας υπογράμμισε ότι «χωρίς καμία αμφιβολία υπάρχουν σοβαρές κοινωνικές ανισότητες σε κάθε χώρα. Ωστόσο σε μία παγκόσμια προοπτική, οι πιο σημαντικές ανισότητες είναι μεταξύ πλούσιων και φτωχών χωρών και αυτές διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην ικανότητα αντιμετώπισης της πανδημίας».

 

Σε ό,τι αφορά τα επιδημιολογικά δεδομένα και την πολυπλοκότητα της απόκρισης στην πανδημία σε επίπεδο δημόσιας υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Αγορίτσα Μπάκα τόνισε ότι δυστυχώς και σε αυτήν την κρίση φάνηκε ότι τα κράτη-μέλη στο κομμάτι της υγείας και της δημόσιας υγείας δεν έλαβαν μία απόφαση για όλους, αφού «η επιλογή του μοντέλου για τη διαχείριση είναι τοπική, εθνική αλλά όχι ενιαία ευρωπαϊκή». Ο Τάκης Παναγιωτόπουλος, ο οποίος είναι μέλος της Επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων για τον Covid-19, μιλώντας για την εξέλιξη και την αντιμετώπιση της πανδημίας στην Ελλάδα, έδωσε έμφαση στα μεγάλα θεσμικά προβλήματα που ήρθαν στο προσκήνιο, που, όπως τόνισε, «δημιούργησαν εμπόδια στην αντιμετώπιση της πανδημίας», αναδεικνύοντας την έλλειψη ενίσχυσης του συστήματος δημόσιας υγείας της χώρας.

Οι παράγοντες και οι στρατηγικές επιτυχημένης διαχείρισης της πανδημίας, σύμφωνα με τη διεθνή εμπειρία, ήταν το αντικείμενο της εισήγησης του Δημήτρη Παπαμιχαήλ, ο οποίος υπογράμμισε ότι «από τη βιβλιογραφία φαίνεται ότι δεν υπάρχει μία “μαγική στρατηγική” αλλά η πολυπλοκότητα μιας επιδημίας μπορεί να αντιμετωπιστεί πολυπαραγοντικά», ενώ παρέθεσε ενδεικτικές στρατηγικές καθώς και εγγενείς παράγοντες που μπορούν να λειτουργήσουν ευνοϊκά. Ο Κώστας Ντάνης, αναφερόμενος στις προκλήσεις ως προς τη διαχείριση της πανδημίας στη Γαλλία τόνισε ότι αν και η χώρα δεν αποτελεί το πλέον επιτυχημένο παράδειγμα, έχει ένα οργανωμένο δημόσιο σύστημα υγείας, σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, με εκπαιδευμένες ομάδες.